PVC bedekking

Het A&T Save-Up Systeem is uiteraard ook toepasbaar op een met PVC bedekt plat dak.
Hieronder ziet u een project waarbij dit in de praktijk is toegepast.