CE-markering

CE-markering en Prestatieverklaring

Sinds kort is het voor veel industriele producten binnen de EU verplicht om een CE-markering te hebben, inclusief een prestatieverklaring.
Uiteraard is er voor het A&T Save-Up Systeem ook een CE-markering en Prestatieverklaring (DoP) opgesteld. Dit keurmerk geeft aan dat het valbeveiligingsproduct voldoet aan de wettelijke Europese eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.